Cechy consultingu

Doradztwo personalne w pewnym sensie jest umową, którą zawierają firmy consultingowe z innymi firmami, którym będą świadczyć poszczególne usługi. Umowa zawierana przez obie strony zwykle ma charakter trwały, ale jak nie trudno się domyślić, w dużej mierze zależy przede wszystkim od stron ją podpisujących. Zlecający przekazuje konsultantom poszczególne zlecenie z konkretnymi wytycznymi, a ci z kolei dostosowując się do zaleceń zmierzają do profesjonalnego wykonania danych działań. Doradztwo personalne opiera się w głównej mierze na doświadczeniu i pewnych umiejętnościach. Ważne jest, aby konsultant biorący na siebie to zlecenie nie zawiódł zlecającego, który praktycznie już w momencie podpisania umowy pokłada w nim wielkie nadzieje. Dziś zapewne każdy wie jak łatwo jest stracić bezpowrotnie zaufanie do drugiej osoby, a w szczególności, kiedy ta źle wykonała konkretną usługę. Wówczas zlecający już jej nie zaufa i na pewno nie będzie chciał zlecić kolejnej, bo będzie większe ryzyko popełnienia tego samego błędu.

Comments are closed.