Jak przeprowadzić ciekawe szkolenie bhp?

Jeśli właśnie otrzymaliśmy takie zadanie, by przeprowadzić profesjonalny kurs bhp, zapewne od dłuższego czasu przeglądamy Internet w poszukiwaniu najskuteczniejszych technik przekazywania wiedzy. Sprawdzamy, jak na ogół wygląda tego rodzaju kurs i dowiadujemy się, że musi się on odbyć w ciągu maksymalnie paru godzin. Żaden właściciel firmy nie zechce nam bowiem zapłacić za kilkudniowe szkolenie, dlatego musimy jakoś zmieścić się ze wszystkim w tym mocno ograniczonym czasie. A jak powinniśmy to uczynić?

Postawmy przede wszystkim na wartość merytoryczną szkolenia. Darujmy sobie długie rozwinięcia i opowiadanie o rzeczach mniej ważnych, a skupmy się na tym, by przekazać uczestnikom kursu jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Wykorzystajmy do tego celu rozmaite narzędzia edukacyjne. Zaproponujmy swoim odbiorcom atrakcyjne gry, zabawy czy ćwiczenia grupowe, podczas których sami przekonamy się, czy dobrze opanowali oni zasady bhp. Musimy w końcu zweryfikować stopień wiedzy naszych uczestników szkolenia bhp poznań, by przekonać się, czy właściwie wywiązaliśmy się ze swojego obowiązku.