Kto potrzebny?

Jak wynika z najświeższych raportów europejskich, ale dotyczących również jak najbardziej Polski deficytowymi zawodami są te związane z pracą fizyczną oraz technicznymi umiejętnościami. Z kolei wymieniając szczegółowo, brakuje: niewykwalifikowanych oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych, operatorów i techników produkcji, kierowców ciężarówek, wciąż jeszcze przedstawicieli handlowych, mechaników. Dodatkowo w Polsce również kucharzy i szefów kuchni. Są to jak widać zawody nie wymagających studiów wyższych. Ale czy ta wiedza o deficytowych zawodach coś nam daje? Nie. Studentów cały czas przybywa. Wyższe wykształcenie jest wymagane w przypadku kilku zawodów, które także są w miarę pożądanymi. Należą do nich: inżynierowie budowy, managerowie projektów, pracownicy kadry zarządzająca wyższego szczebla oraz pracownicy IT.

Comments are closed.